KanT

这个人很懒 懒的发东西 😷

        感觉现在的我就是一纯狮子座 ,而我本身不信星座的, 却被星座的语句屈服,或许是我自己觉得孤独了么。
      


                                                                          白痴去找个女朋友吧。

评论